Asia Pacific Lawyers logo

Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225

 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
APL's lawyers and migration agents are able to facilitate the preparation of visa applicationsbackground
Nhóm Đảm trách Luật Di trú của Tổ hợp chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng động của luật pháp này. Các đại diện di trú của văn phòng chúng tôi là các luật sư có chuyên môn cao có đăng ký với Cơ quan Đăng ký Dịch vụ Di trú (Migration Agents Registration Authority), tuân thủ đạo đức hành nghề nghiêm ngặt và những yêu cầu phát triển chuyên môn.

Chúng tôi chuyên cố vấn về mọi khía cạnh của luật di trú Úc chẳng hạn như: Thị thực thường trú, Thị Thực Tạm Trú và Khiếi nại hồ sơ bị từ chối.

Chúng tôi có thể cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi đại diện luật pháp chuyên môn để đảm bảo rằng các quyền lợi của họ được tôn trọng. Chúng tôi có những kỹ năng rộng rãi về cả hồ sơ trong nước và ngoài nước và có nhiều kinh nghiệm biện hộ khách hàng tại các Tòa Kháng cáo Hành chính (AAT), Tòa Tái xét Di trú (MRT), Tòa Tái xét Tị nạn (RRT) và Tòa Liên bang (Federal Court & High Court).

Để có thêm thông tin, xin xem trang Luật Di trú của chúng tôi.{xin nháy vào đây}


CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225