Asia Pacific Lawyers logo

Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225

 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
APL enjoys a reputation for achieving solid results and providing clear legal advice to its clientsbackground
Asia Pacific Lawyers (APL) là một tổ hợp luật sư chuyên về luật di trú và thương mại có văn phòng tại khu hành chính tại trung tâm của Melbourne (Central Business District). Văn phòng chi nhánh của chúng tôi đặt tại khu hành chánh trung tâm của Sydney và chúng tôi cũng có các văn phòng đại diện quốc tế trong khu vực Châu Á.

Tổ hợp chúng tôi gồm các luật sư, các đại diện về di trú và nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp làm việc chuyên môn trong các lĩnh vực luật pháp.

Chúng tôi có uy tín trong việc đạt được các kết quả vững chắc và cung cấp lời khuyên luật pháp rõ ràng cho các khách hàng thuộc các nguồn gốc văn hóa khác nhau.

Chúng tôi cam kết thông tin đầy đủ tới các khách hàng trong toàn bộ tiến trình của vụ việc vì thế các khách hang của chúng tôi có thể có những quyết định có xét đoán trên cơ sở đầy đủ thông tin.

Chúng tôi giải quyết mọi vụ việc với sự minh bạch, tuân thủ đạo đức và trách nhiệm cần thiết để bảo vệ một cách tốt nhất các quyền lợi của các khách hàng của chúng tôi.

CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225