Asia Pacific Lawyers logo

Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225

 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
APL provides tailor made solutions to its clients in Australia and Southeast Asiabackground
Chúng tôi cung cấp những dịch vụ luật pháp chất lượng cao cho các khách hàng ở Úc và cho Đông Nam Châu Á thông qua các văn phòng liên kết của chúng tôi trong khu vực.

Sự đa dạng và nguồn gốc văn hóa của nhóm chúng tôi ở tổ hợp Asia Pacific Lawyers tôn trọng những khác biệt văn hóa của các khách hàng và có thể đáp ứng các nhu cầu của các khách hàng của chúng tôi. Do đó chúng tôi có những quan hệ lâu dài với khách hàng và thường cố ván họ về cả các vấn đề luật pháp thương mại và cá nhân, kể cả di trú.

Chúng tôi rất tế nhị với những nhu cầu riêng của các khách hàng của chúng tôi, dù họ là cá nhân, chủ nhân của những cơ sở thương mại nhỏ hay các công ty niêm yết công hữu.

Các Nét Nổi Bật

Nhóm Đảm trách Luật Kinh doanh và Thương mại đại diện cho nhiều cơ sở kinh doanh từ những doanh nghiệp gia đình cho đến các công ty lớn có niêm yết công hửu ở bang Victoria, Úc. Chúng tôi còn đại diện cho các đại gia từ Úc và vùng Đông Nam Châu Á.

Chúng tôi hiện đang tư vấn một nhóm các nhà đầu tư Châu Á trong việc thành lập cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản ở Victoria với tổng gia trị đàu tư trên $20 triệu Úc kim.

Chúng tôi đã làm việc cho các công ty tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tới và từ Châu Á.

Các công ty Úc quan tâm tới Châu Á cũng tìm đến các dịch vụ của chúng tôi để nhận được những lời khuyên về quan hệ thương mại với các công ty trong khu vực, đáng chú ý nhất là về sản xuất ngoài nước. Chúng tôi còn có kinh nghiệm trong việc đại diện cho các nhà bán và mua hàng hóa kinh doanh trong quá trình thương thảo các hợp đồng.

Chúng tôi đã từng cố vấn về các dự án phát triển gia cư à thương mại tổng giá trị ròng trên $100 triệu Úc kim.

CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225